Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Association Ry
SKVL
—  Pääsivu
—  Seurat
—  Tuomarit
—  Yhteystiedot / Hallitus

—  Lisenssi & vakuutus
—  Maajoukkueasun tilaus

—  Liiton säännöt
—  Antidoping
—  Kurinpitosäännöt

—  Hall Of Fame

—  Lajisäännöt
—  Tuomarin käskyt
—  Historia
—  Ranking
—  Linkkejä

Kilpailut
—  Tulevat kilpailut
—  Tulokset
—  Suomi Cup 2017
—  Suomi Cup 2015
—  Suomi Cup 2013
—  Suomi Cup 2012
—  Suomi Cup 2010

Multimedia
—  Kuvia
—  Videoita
Antidoping

Voimassa olevat toimintakiellot

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

Antidopingohjelma (PDF)


Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Associantion ry on sitoutunut antidopingtoimintaan ja on sitouttanut kaikki urheilijansa ja valmentajansa noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä. Kaikki lisenssin hankkineet urheilijat sekä kannattajajäsenet ovat automaattisesti sitoutuneet säännöstöön, sekä noudattamaan liiton antidopingohjelmaa.

Kaikki liiton toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneet toimimaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstön mukaisesti:

SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Kilpailuissa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä (SUEK) ja Maailman antidopingsäännöstöä (WADA).

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.
https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat

KAMU -lääkehaku

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

KAMU -lääkehaku on myös saatavilla mobiilisovelluksena. Maksuton KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille puhelimesi kielivalinnan mukaan, suomeksi tai ruotsiksi.

Erivapaus

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

Erivapaus - Kädenväännön kansalliset kilpailut

Kädenväännön kansalliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus - Kädenväännön kansainväliset kilpailut

Kädenväännön kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös tulee esittää dopingtestissä.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:
a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

Katso lisää erivapaudesta SUEK nettisivuilta.
https://www.suek.fi/erivapaus

Antidoping- koulutus

ADT järjestää monipuolista koulutusta urheilutoimijoille. Koulutus antaa valmiuksia tehdä eettisiä, reiluja ja terveyttä vaalivia valintoja.
https://www.suek.fi/antidopingkoulutus

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.
http://puhtaastiparas.fi

Ohjeet kilpailunjärjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ADT:n toimistoon.
https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille


VOIMASSA OLEVAT URHEILUN TOIMINTAKIELLOT SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLITTO, FINNISH ARMSPORT ASSOCIATION RY:SSÄ

Simo Varis
Simo Varis on testattu kädenväännön SM-kilpailujen yhteydessä 10.6.2017 Seinäjoella, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita.

Näyte on sisältänyt: 3-hydroksi-4-metoksitamoksifeenia joka on mm.tamoksifeenin aineenvaihduntatuote, aine kuuluu Maailman Antidopingtoimiston (WADA) Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan S4.2, selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (erikseen määritelty aine).

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) selonteosta ilmenee myös pitkäaikainen anabolisten steroidien käyttö. Anaboliset steroidit kuuluvat WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon S1, anaboliset aineet (ei erikseen määritellyt).

Suomen Kädenvääntöliitto ry on asettanut Simo Variksen 16.1.2018 neljän (4) vuoden urheilun toimintakieltoon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 4.9.2017-3.9.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu 4.9.2017 asetettu väliaikainen urheilun toimintakielto. Samalla Variksen tulokset mitätöidään ajalta 25.4.2015-4.9.2017.

Urheilun toimintakielto merkitsee, että urheilija ei saa kilpailla, toimia valmentajana, huoltajana tai toimitsijana missään urheilulajissa, joka on Maailman tai Suomen antidopingsäännöstön alainen.


Tulevat kilpailut:

 • 30.1.2021
  Häjy Power, Jurva

 • 20.3.2021
  Junior ja Master SM-Kilpailut, Jurva

 • 14-16-5.2021
  IFA World Cup, Ranska

 • 10-14.6.2021
  EM-Kilpailut, Ukraina

 • 9-11.7.2021
  IFA World Cup, Senec Hand, Slovakia

 • 14-20.9.2021
  MM-Kilpailut, USA

  Lisätiedot kilpailuista
 • Copyright © 2019 Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Association Ry. All rights reserved.